BADANIA NAUKOWE

Odpowiedź na to daje epigenetyka, czyli dziedzina badawcza, która zajmuje się tym, w jaki sposób różne mechanizmy biochemiczne wpływają na ekspresję genów.