TRUCIZNY I NIEWIEDZA

Czy wiecie, że ROUNDUP ( randap) na świecie uznany jest za truciznę i w związku z tym zabroniony do użytku prywatnego?
a legalnie jest dozwolony (mimo że jest uznany za truciznę) do użytku u nas w rolnictwie na cztery dni przed zbiorem ?.............
........że 50% leków w Polsce w tym leków dla dzieci, ze szczepionkami łącznie, nie przeszła badań klinicznych?

Czy zdajecie sobie sprawę z tego co to znaczy???..............................